REZEKIMU ADA DI LANGIT

Seluruh makhluk Allah yang hidup di muka bumi ini sudah dijamin rezekinya oleh Allah, sang Pemilik perbendaharaan langit dan bumi.
Tak terkecuali manusia. Maka, sudah seyogianya seorang hamba yang mengaku menjadikan Allah sebagai Rabbnya tidak menyibukkan diri
mencari sesuatu yang sudah dijamin olehNya dengan mengabaikan kewajiban beribadah yang dibebankan kepadaNya. Dan,
hendaknya ia tidak mengkhawatirkan jatah rezekinya terputus karena diancam gaji bulannya tidak akan dibayarkan lagi.
Yakinlah bahwa Allah akan memberikan rezeki dari arah yang lainnya.Sebagaimana yang dialami oleh Affan.
Kisah ini disebutkan oleh Khathib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad (14/201) dan Adz-Dzahabi dalam Siyar A’lam An-Nubala’ (10/245):

Al-Qasim bin Abi Shalih berkata, “Aku mendengar Ibrahim bin Husain bin Daizil berkata, “Ketika Affan dipanggil untuk diuji
(untuk mengakui kemakhlukan Al-Qur’an pada masa Al-Makmun), Aku memegang pelanan keledainya. Ketika Affan sudah datang, ia diminta untuk membuat pengakuan.
Tetapi ia menolaknya. Tiba-tiba ada yang mengatakan, “Jika kamu menolak, maka gajimu akan ditahan”. Waktu itu Affan diberi 1000 dirham setiap bulannya.

Affan kemudian membaca Firman Allah, “Dan di langit-lah rezeki kalian, dan apa yang dijanjikan kepada kalian”.

 

Sesampainya di rumah, istri-istri Affan mengecam sikap suaminya. Saat itu, di rumah Affan ada 40 orang.
Tiba-tiba ada laki-laki yang mengetuk pintu rumahnya. Ketika dipersilahkan masuk, lelaki tersebut seperti tukang minyak,
membawa buntalan uang yang berisi 1000 dirham. Ia berpesan, “Wahai Abu Utsman, semoga Allah meneguhkanmu sebagaimana Dia meneguhkan agama-Nya”.
Ini terjadi setiap bulan.

Setelah menyebutkan kisah di atas, Adz-Dzahabi berkomentar, “Kisah ini menunjukkan kemuliaan Affan,
dan tingginya kedudukan Affan di hadapan penguasa pada saat itu. Padahal yang lainnya diuji, diikat dan dipenjara.
Sementara Affan tidak diapa-apakan, selain diputus gajinya (yang berjumlah 1000 dirham)”.

Sumber : Kisah Mulia

Find us on
Frequensi               : 105.3 FM
Email                      : radiocahayaindah@gmail.com
Website                  : http://www.cahayafm.com
SMS & Whatsapp  : http://wa.me/+62816228904
No Telp                   : (0266) 6545666/+628111177035

Streaming